2022 Sonrası Yükselen Üretken Yapay Zeka Trendi, 2024'te Beklenmedik Gerçeklerle Karşılaşabilir!

2022'nin sonları, özellikle ChatGPT'nin kasım ayındaki lansmanıyla, yapay zeka teknolojisinde dönüm noktası olarak kabul edilmeye başlandı.

2022 Sonrası Yükselen Üretken Yapay Zeka Trendi, 2024'te Beklenmedik Gerçeklerle Karşılaşabilir!
Yapay Zeka

Bu yıl boyunca birçok teknoloji devi, bir şekilde yapay zeka teknolojilerine yatırım yaptı. Google'dan Windows'a kadar birçok platform ve servis, yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye başladı. Ancak, sektördeki bu hızlı büyümeye rağmen, bazı analistler yapay zeka sektöründeki bu büyüme hızının sürdürülebilir olmadığı konusunda uyarılarda bulunuyor. CCS Insight'a göre, yapay zeka sektöründeki bu coşkunun azalması, maliyetlerin artışına yol açacak ve bu durum 2024 yılında belirginleşecek.

2024'te Yapay Zekanın Karşılaşacağı Engeller

CCS Insight'ın 2024 projeksiyonları, yapay zeka sektöründeki heyecanın yerini maliyet ve karmaşıklık endişelerinin alacağına işaret ediyor. CCS Insight, yapay zeka teknolojisinin ekonomik ve toplumsal alanda büyük bir etkisi olacağına inanıyor, ancak aynı zamanda bu teknolojinin potansiyelinin abartıldığına inanıyor. Özellikle pazara çıkarılmadan önce aşılmak zorunda olan birçok teknik ve operasyonel zorluk göz ardı ediliyor. ChatGPT'nin işletme maliyetleri, yapay zeka teknolojilerinin getirebileceği potansiyel maliyetler hakkında net bir örnek olarak gösteriliyor.

2022 Sonrası Yükselen Üretken Yapay Zeka Trendi, 2024'te Beklenmedik Gerçeklerle Karşılaşabilir!

Üretken yapay zeka modelleri olan OpenAI'nin ChatGPT, Google’ın Bard ve Anthropic'in Claude gibi sistemler, kullanıcılardan gelen taleplere yanıt oluşturabilmek için yoğun hesaplamalara dayanıyor ve bu da büyük bir bilgi işlem kapasitesi gerektiriyor. Bu nedenle, bu tür yapay zeka uygulamalarını verimli bir şekilde çalıştırmak için güçlü çiplere ihtiyaç duyuluyor.

Bu gereksinimi karşılamak için Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Meta ve hatta OpenAI gibi büyük teknoloji firmaları, yapay zeka işlemleri için özel çipler tasarlamaya yöneliyor. Bu çiplerin temel amacı, Nvidia gibi firmaların sunduğu yüksek maliyetli çözümlere bağımlılığı azaltmaktır.

Ancak teknolojik gelişmelerin yanı sıra, 2024 yılında yapay zeka ile ilgili daha fazla düzenleyici müdahalenin de beklendiği görülüyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka konusundaki düzenlemelerin son halini alması öngörülüyor. Ancak CCS Insight, bu düzenlemelerin bile yapay zekanın hızla gelişen doğasına ayak uyduramayacağını, bu nedenle sürekli olarak güncellenmesi gerekeceğini belirtiyor.